Tensator zidne trake

Tensator traka se koristi za ograđivanje prostora sa ograničenim pristupom. Traka dužine 2,3 metra namotana je na zidnu jedinicu koja se postavlja sa jedne strane prostora koji treba obeležiti. Na naspramni zid se postavlja deo na koji se traka zakači nakon razmotavanja.

Mogućnost montaže osnovne zidne jedinice:

  • Pomoću tri zavrtnja
  • Montažno-demontažna (sa dve kukice)
  • Lepljenjem na staklo- Magnetom

Kačenje pomoćne jedinice na suprotni zid:

  • Pomoću zavrtnja
  • Žičanom spojkom za traku
  • Magnetom

Comments are closed.