Asfaltan je sredstvo koje se upotrebljava kod odvajanja asfalta od metalnih površina, tako da na metalnim površinama ne ostaje trag asfalta. Najčešće se koristi u transportu protiv prijemljivosti asfalta za sanduk kamiona, kao jeftinija zamena za naftu.