Pit sistemi su sistemi za nezavisno parkiranje dva ili četiri vozila u dva nivoa na jednom aparatu. Projektovani su za ugradnju u prostore, obično podzemne garaže, gde je ograničena visina prostora i dubina jame u koju se ugrađuju. U zavisnosti od stepena zakošenja u odnosu na prilazni nivo, mogu se podeliti na “kose” i „horizontalne“ pit sisteme.

Horizontalni Pit sistemi

Horizontalni Pit sistemi su sistemi predviđeni za parkiranje dva/četiri vozila (Single/Double) na dva nivoa, jedan iznad drugog, međusobnog razmaka cca 2m. Na ovim sistemima se kretnja gore/dole odvija bez zakošenja u odnosu na prilazni nivo tj. pod garaže što pruža dodatni komfor prilikom ulaska/izlaska sa sistema. Standardna nosivost je 2000 kg po vozilu.

Kosi Pit sistemi

Kosi Pit sistemi su sistemi predviđeni za parkiranje dva/četiri vozila (Single/Double) na dva nivoa, jedan iznad drugog, međusobnog razmaka cca 1,6m. Na ovim sistemima se kretnja gore/dole odvija sa zakošenjem u odnosu na prilazni nivo i time ostvaruje povećanje visine za parkiranje na gornjim parking mestima. Standardna nosivost je 2000 kg po vozilu.

Baštenski lift

Baštenski ili SUB LIFT je “jamski”, nezavisan sistem parkiranja, bez posade, sa jednim, dva ili tri vozila ispod nivoa tla. Pogodan je za porodične stambene objekte kao i manje poslovne objekte.