Puzzle sistemi su potpuno automatizovani sistemi dizajnirani u formaciji matrice u kojoj se platforme sa vozilima na krajnjem nivou kreću vertikalno, a platforme sa vozilima na prilaznom i ostalim nivoima kreću lateralno i time otvaraju prostor za spuštanje/dizanje platforme pozvanog vozila. Mogu biti podzemni, nadzemni, kombinacija ova dva i “bat” sistemi.

Nadzemni sistemi

Nadzemni puzzle sistem je predviđen za nadzemnu instalaciju bez dodatnih građevinskih radova. Ulazi/izlazi za vozila se nalaze na najnižem nivou sistema.

Podzemni sistemi

Podzemni puzzle sistem je sistem koji se ugrađuje u unapred pripremljene a.b. jame. Ulazi/izlazi za vozila se nalaze na najvišem nivou sistema.

Kombinovani sistemi

Kombinovani puzzle sistem se ugrađuje u za to predviđene a.b. jame i to tako da se jedan nivo nalazi u jami, iznad njega je nivo ulaza/izlaza na sistem, a iznad njega se može nalaziti do 13 nivoa za pakovanje vozila.

Puzzle Bat

Bat puzzle sistem je osmišljen da obezbedi nedostajući broj parking mesta u već izvedenim garažama . Ovaj sistem omogućava nezavisno parkiranje bez ukopavanja i drugih dodatnih građevinskih radova, na veoma jednostavan način.