Lakoća instalacije, upotrebe, kao i održavanja, čine ga veoma pogodnim za postavljanje posebno u podzemnim garažama. Ovaj sistem ne zahteva dodatne građevinske radove. Omogućava brz manevar ulaska i izlaska sa više ulaza/izlaza. Platforme na ulaznom nivou se kreću lateralno, a platforme sa viših nivoa se kreću vertikalno i lateralno, sa uvek jednom platformom manje na ulaznom i svim ostalim nivoima izuzev najvišeg nivoa. Da bi spustili platformu sa nekog od viših nivoa na ulazni nivo, platforme sa ostalih nivoa se pomeraju u stranu kako bi napravile mesto za spuštanje pozvane platforme.