Saobraćajna signalizacija

Firma “Standard 001″ se bavi izradom i prodajom savremene saobraćajne i radne signalizacije. Imamo za cilj pružanje kvalitetnih usluga i zadovoljavanje potreba i zahteva svojih komintenata u pogledu dizajna, proizvodnje, isporuke i ugradnje.

Za izradu znakova se koriste aluminijumski limovi 2-3 mm debljine, a kao nosači služe pocinkovane cevi, obima 60mm. Parametri visine mogu biti zadati ili ih sami određujete, osim ukoliko se radi o saobraćajnim znakovima, čije postavljanje je određeno odgovarajućim propisom.

Proizvodimo kompletan asortiman saobraćajne signalizacije i opreme puta prema važećim standardima i propisima. Saobraćajne znakove izrađujemo od najkvalitetnijih atestiranih materijala.

Tehničke karakteristike znakova proizvedenih u našoj firmi:

 • Saobraćajni znakovi su izrađeni od aluminijumskog lima
 • Saobraćajni znakovi su ojačani aluminijumskim ekstrudiranim profilom
 • Saobraćajni znakovi su presvučeni retroreflektujućom folijom renomiranog svetskog proizvođača 3M
 • Garancija na reflektujuća svojstva iznosi od 7 do 10 godina
 • Važni elementi (šelne) su izrađeni od ekstrudiranog aluminijuma
 • Saobraćajne table izrađujemo od aluminijumskog ekstrudiranog profila laminarne konstrukcije širine 20 cm

Konstruktivno rešenje koje primenjujemo u potpunosti ispunjava preporuke Evropske Unije sa stanovišta bezbednosti i sigurnosti.

Katalog znakova 2010 martr u krivama .cdr

Katalog znakova 2010 martr u krivama .cdr

Katalog znakova 2010 martr u krivama .cdr

Katalog znakova 2010 martr u krivama .cdr

Katalog znakova 2010 martr u krivama .cdr

Katalog znakova 2010 martr u krivama .cdr

Katalog znakova 2010 martr u krivama .cdr

 

 

Odbojna ograda

branikZaštitna odbojna ograda je tehnička konstrukcija koja se postavlja na svim delovima puta gde postoji mogućnost nekontrolisanog i neželjenog skretanja vozila s puta, a koje bi ugrozilo sigurnost vozača i putnika, te ostalih učesnika u saobraćaju.

Savremene saobraćajnice pored svih karakteristika modernih saobraćajnica koje omogućavaju postizanje većih brzina kretanja vozila, mirnu i udobnu vožnju, istovremeno moraju pružiti i maksimalnu sigurnost u saobraćaju. Jedna od važnih činilaca je zaštitna odbojna ograda.

Osnovni matrerijal za izradu odbojne ograde su: čelični limovi, trake i profili, a ostali elementi su vijci i matice. Antikorozivna zaštita svih elemenata zaštitne odbojne ograde vrši se postupkom toplog pocinčavanja.

rigola2_vPlašt ili branik – profilisana traka od čeličnog toplovaljanog lima debljine 3 mm odgovarajućih mehaničkih osobina određene dužine, koji prilikom udara vozila svojom deformacijom smanjuje posledice udara. Izvodi se kao ravni, kosi i savijeni prema krivini puta.

Vrste plaštova:

 • Plašt tip “A”
 • Plašt tip “B”

Jednostrana ograda (JO) je najjednostavniji obik zaštitne ograde gde je plašt direktno vezan za stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 1.33, 2 i 4 m.

Jednostrana distantna ograda (JDO) je ograda sa odstojnicima na razmaku 1.33, 2 i 4 m i stubovima koji su sa zadnje strane povezani čeličnom trakom.

Dvostrana distantna ograda (DDO) je ograda sa plaštovima sa obe strane koji su međusobno povezani na razmaku 1.33, 2 i 4 m i stubovima u sredini na razmaku od 1.33, 2 i 4 m.

Odstojnik – kruti element određenog profila i mera, čija je svrha ostvarenje krute veze između branika i stuba ili drugog oslonca.

Stub – nosač odstojnika i/ili branika, izrađen od mehanički otpornog materijala, određenog profila i dužine koji osigurava nošenje branika u određenoj poziciji i deluje zajedno s odstojnikom i osigurava nošenje plašta.

Koristi se:

 • Stub HOP U 10 dužine 1.3-2 m
 • Stub INP 14 dužine 1.3-2 m

Oblik stuba:

 • Ravni
 • Konzolni – anker ploča
 • “L” oblik

Završni elementi – posebno oblikovani branici i delovi koji se nalaze na početku, odnosno završetku zaštitne ograde, sa ciljem da umanje posljedice naletanja vozila na ogradu.

Reflektirajuće oznake (katadiopteri) – su reflektujuće oznake koje su sa jedne strane crvene boje, a sa druge bele. Postavljaju se na odbojnu ogradu, betonske zidove, portale tunela.

odbojna_ograda

Comments are closed.