Horizontalna signalizacija podrazumeva obeležavanje na tlu i nije ograničena samo na saobraćajnice jer je takav oblik komunikacije neophodan i unutar garaža, sportsko – rekreativnih objekata, na trotoarima, na aerodromskim pistama, na školskim terenima i na platformama najrazličitije namene.

Naša firma se ponosi dugogodišnjim iskustvom, kvalitetom i stručnošću u poslovima horizontalnog obeležavanja. Garantujemo stručno projektovanje horizontalne signalizacije, efikasnu ugradnju i kvalitet koji sa sobom nosi postojanost. Savremena oprema, kvalitetne boje i materijali su naši najjači aduti. Sve naše usluge su u skladu sa važećim propisima i standardima.

Naše najveće zadovoljstvo je naklonost klijenata čije smo poverenje zadobili nizom godina uspešnog poslovanja, kvalitetom i uslužnošću. U naše usluge horizontalnog obeležavanja spada sledeće:

  • Označavanje signalizacije u gradovima
  • Farbanje fabričkih krugova
  • Farbanje požarnih puteva
  • Označavanje sportskih terena
  • Farbanje industrijskih objekata
  • Farbanje parkinga garaža i drugih objekata
  • Označavanje benzinskih pumpi