Naša kompanija se bavi proizvodnjom parking stubova, parking ivičnjaka, zaštitnika ivica, podloga za igrališta i sportske terene, bokobrana i drugih proizvoda od gumenog granulata koji se dobija od reciklirane gume.

Svake godine milioni automobilskih guma bivaju odbačeni. Često ih možemo naći u jarcima pored puta ili, jednostavno, u kantama za smeće. Ove gume najčešće završavaju na smetlištima gde su im potrebne decenije kako bi počele da se razgrađuju. Na ovaj način ogromne količine guma zauzimaju prostor na deponijama koji je danas preko potreban s obzirom da živimo u potrošačkom društvu koje proizvodi ogromne količine smeća. Neretko, čemu možemo i sami biti svedoci, automobilske gume bivaju paljene i na ovaj način doprinose zagađenju vazduha i ugrožavaju zdravlje ljudi koji su izloženi dimu otpuštajući opasna hemijska jedinjenja u vazduh.

Srećom, pojedine kompanije danas otkupljuju iskorišćenje automobilske i gume za ostala vozila sa ciljem da ih recikliraju i ponovo upotrebe gumeni materijal. Guma je zapravo prirodan materijal, ne vrsta plastike, što mnoge ljude može iznenaditi. Gumu ili kako je mi još zovemo, kaučuk, dobijamo iz kaučukonosnih biljaka. Na drvenastoj biljci se napravi zarez iz kojeg počinje da curi mlečno-smolasta smesa – kaučuk – koja se potom prerađuje u trajan materijal koji nam je svima poznat – gumu.

Guma se u velikoj meri koristi u najrazličitijim proizvodima danas i sa ovim materijalom smo se svi u nekom obliku susreli. Normalno, ona je izuzetno rastegljiva, fleksibilna i vodootporna što je čini idealnom za automobilske gume i to jeste njena najčešća primena.

Interesantna činjenica o gumi je njeno poreklo. Naime, kaučukonosno drvo su otkrili Evropljani kada su stigli u Ameriku odakle su pored kafe, kukuruza i drugih biljaka bez kojih danas ne možemo da zamislimo život otkrili i – gumu, to jest kaučuk. Elastičnu materiju su Maje i Inke koristile za pravljenje obuće, posuda za vodu i izradu lopti kao i drugih predmeta.

Kako nije napravljena od sintetičkih materijala i korišćenjem opasnih i štetnih hemikalija i kako traje izuzetno dugo, guma predstavlja idealan materijal za razne proizvode koji beneficiraju od njenih najbitnijih karakteristika kao što su elastičnost i fleksibilnost. Zbog toga je guma, u vidu gumenog granulata, pronašla veliku primenu i kod naših proizvoda za opremanje parking mesta, garaža, dečijih igrališta, sportskih terena…