Podzemni Puzzle sistem je automatizovani sistem za parkiranje vozila koji se ugrađuje u unapred pripremljene a.b. jame. Ulazi/izlazi za vozila se nalaze na najvišem nivou sistema. Ovaj sistem omogućava nezavisno parkiranje u uobičajenih 2, 3, 4, 5 ili čak do 15 visinskih verzija.

 • Nezavisan parking
 • Palete na vrhu se mogu pomerati gore ili dole, dok se palete na donjim nivoima mogu kretati levo, desno, gore i dole.
 • Maksimalno vreme potrebno za parkiranje ili preuzimanje vozila je 60s sa 2 & 3 visinskim sistemima i 90s sa 4 & 5 visinskim sistemima.
 • PLC kontrola
 • Podizanje lancem na 2 & 3 visine i sajlama na 4 & 5 visinskim sistemima
 • Built in drop-zaštita, prevencija je od zastoja i grešaka.
 • Foto ćelije kontrolišu gabarite vozila i pozicioniranje
 • Taster za hitno zaustavljanje
 • Konstrukcija može biti antikorozivno farbana ili pocinkovana
 • Bezbedno i jednostavno upravljanje karticom ili šifrom
 • Jednostavno odrzavanje.