Parking stubovi, proizvedeni od gumenog granulata, su u obliku valjka, prečnika 70, 100 i 150 mm, a visine 650 i 850 mm. Mogu biti jednobojni – crni, beli, crveni, plavi, zeleni, žuti, i dvobojni – kombinacija navedenih boja sa središnjim žutim ili belim delom. Pri vrhu stuba se nalazi žuta ili bela reflektujuća traka, što povećava njegovu uočljivost u uslovima slabe vidljivosti. Stubovi sadrže UV stabilizator i ne blede na suncu. Pored fiksnih sa gvozdenim jezgrom, mogu biti i elastični bez gvozdenog jezgra.

Postoje tri vrste koje se razliku prema tipu montaže u beton:

  • stubovi koji se montiraju u meku podlogu (svež beton) – imaju produžetak gvozdenog jezgra
  • stubovi koji se montiraju trostrukim tiplovanjem metalnog postolja u čvrstu podlogu (postolje je prevučeno istim materijalom od kojeg je izrađen stub)
  • stubovi sa preklapajućim mehanizmom sa katancem koji se montiraju se četvorostrukim tiplovanjem metalnog postolja u čvrstu podlogu. Stub se može zaključati u uspravnom ili oborenom položaju, a može se i svući sa postolja i ukloniti.

Montaža fiksnog stuba u čvrstu podlogu

Stubovi prečnika 70 mm, 100 mm ili 150 mm, i visine 650 mm ili 850 mm, su predviđeni za montažu postavljanjem u svež beton. Izrađeni su od gumenog granulata sa središnjim čeličnim nosačem, te su pogodni za obeležavanje parking mesta i ograničavanje travnatih i drugih prostora. Na vrhu poseduju jednu reflektujuću traku, te se koriste kao vizuelna i mehanička zaštita.

Dimenzije: ∅ 70 mm H: 650 mm, ∅ 100 mm H: 650 mm, ∅ 100 mm H: 850 mm

Stubovi prečnika 70 mm ili 100 mm, i visine 650 mm ili 850 mm, su predviđeni za montažu trostrukim tiplovanjem metalnog postolja u čvrstu podlogu. Izrađeni su od gumenog granulata sa središnjim čeličnim nosačem, te su pogodni za obeležavanje parking mesta i ograničavanje travnatih i drugih prostora. Na vrhu poseduju jednu reflektujuću traku, te se koriste kao vizuelna i mehanička zaštita.

Dimenzije: ∅ 70 mm H: 650 mm, ∅ 100 mm H: 650 mm, ∅ 100 mm H: 850 mm

Stubovi prečnika 70 mm i visine 650 mm, su predviđeni za montažu četvorostrukim tiplovanjem metalnog postolja u čvrstu podlogu. Izrađeni su od gumenog granulata sa nosećom čeličnom konstrukcijom od kvalitetnih livenih pocinkovanih elemenata. Koriste se za obeležavanje prostora na kojima je povremeno potreban prolazak vozila. Obaranje i podizanje stuba je omogućeno preklapajućim mehanizmom sa katancem, tako da je rukovanje jednostavno i funkcionalno. Stubovi na vrhu poseduju jednu reflektujuću traku, te se koriste kao vizuelna i mehanička zaštita.

Dimenzije: ∅ 70 mm H: 650 mm