Parking stubovi

Parking stubovi, proizvedeni od gumenog granulata, su u obliku valjka, prečnika 70, 100 i 150 mm, a visine 650 i 850 mm. Mogu biti jednobojni – crni, beli, crveni, plavi, zeleni, žuti, i dvobojni – kombinacija navedenih boja sa središnjim žutim ili belim delom. Pri vrhu stuba se nalazi žuta ili bela reflektujuća traka, što povećava njegovu uočljivost u uslovima slabe vidljivosti. Stubovi sadrže UV stabilizator i ne blede na suncu. Pored fiksnih sa gvozdenim jezgrom, mogu biti i elastični bez gvozdenog jezgra.

Postoje tri vrste koje se razliku prema tipu montaže u beton:

  • stubovi koji se montiraju u meku podlogu (svež beton) – imaju produžetak gvozdenog jezgra
  • stubovi koji se montiraju trostrukim tiplovanjem metalnog postolja u čvrstu podlogu (postolje je prevučeno istim materijalom od kojeg je izrađen stub)
  • stubovi sa preklapajućim mehanizmom sa katancem koji se montiraju se četvorostrukim tiplovanjem metalnog postolja u čvrstu podlogu. Stub se može zaključati u uspravnom ili oborenom položaju, a može se i svući sa postolja i ukloniti.

Montaža fiksnog stuba u čvrstu podlogu

Stubovi prečnika 70 mm, 100 mm ili 150 mm, i visine 650 mm ili 850 mm, su predviđeni za montažu postavljanjem u svež beton. Izrađeni su od gumenog granulata sa središnjim čeličnim nosačem, te su pogodni za obeležavanje parking mesta i ograničavanje travnatih i drugih prostora. Na vrhu poseduju jednu reflektujuću traku, te se koriste kao vizuelna i mehanička zaštita.

Dimenzije: ∅ 70 mm H: 650 mm, ∅ 100 mm H: 650 mm, ∅ 100 mm H: 850 mm

Stubovi prečnika 70 mm ili 100 mm, i visine 650 mm ili 850 mm, su predviđeni za montažu trostrukim tiplovanjem metalnog postolja u čvrstu podlogu. Izrađeni su od gumenog granulata sa središnjim čeličnim nosačem, te su pogodni za obeležavanje parking mesta i ograničavanje travnatih i drugih prostora. Na vrhu poseduju jednu reflektujuću traku, te se koriste kao vizuelna i mehanička zaštita.

Dimenzije: ∅ 70 mm H: 650 mm, ∅ 100 mm H: 650 mm, ∅ 100 mm H: 850 mm

Stubovi prečnika 70 mm i visine 650 mm, su predviđeni za montažu četvorostrukim tiplovanjem metalnog postolja u čvrstu podlogu. Izrađeni su od gumenog granulata sa nosećom čeličnom konstrukcijom od kvalitetnih livenih pocinkovanih elemenata. Koriste se za obeležavanje prostora na kojima je povremeno potreban prolazak vozila. Obaranje i podizanje stuba je omogućeno preklapajućim mehanizmom sa katancem, tako da je rukovanje jednostavno i funkcionalno. Stubovi na vrhu poseduju jednu reflektujuću traku, te se koriste kao vizuelna i mehanička zaštita.

Dimenzije: ∅ 70 mm H: 650 mm

Parking brave

Čuvar vašeg parking mesta!

Inteligentna brava za parking pomaže pri parkiranju tako što efikasno sprečava da vaše parking mesto bude zauzeto od strane drugog vozila, tako da možete imati mogućnost da samo vi koristite vaše parking mesto.

U ponudi imamo model sa baterijom (set sa daljinskim upravljačem, adapterom za punjenje baterija, uputstvom, šrafovima za fiksiranje mehanizma, ključem za pristup mehanizmu). Napajanje se vrši preko punjive baterije napona 6 V DC. Dužina trajanja jednog ciklusa baterije je oko 1000 manipulacija, odnosno 3 meseca usled svakodnevnog korišćenja.

Parking brava poseduje alarm, daljinsko upravljanje do 16m, i trpi teret do 15 tona. Vreme podizanja i spuštanja rampe je 5 sekundi. Visina nakon podizanja je 320/420mm, a visina nakon spuštanja je 75mm. Težina brave je 7,4 kg . Brava poseduje indikator nedostatka energije. Montaža se vrši trostrukim tiplovanjem za čvrstu i ravnu podlogu tiplama M8.