Nezavisni parking sistemi omogućavaju uparkiravanje i isparkiravanje svakog pojedinačnog vozila nezavisno od ostalih vozila parkiranih na istom parking sistemu. U ovu grupu spadaju: Pit, Puzzle, Square, Cart i Tower sistemi.

Pit sistemi

Pit sistemi su nezavisni parkirni sistemi koji omogućavaju parkiranje dva ili četiri vozila na jednom aparatu. Projektovani su za ugradnju u prostore, obično podzemne garaže, gde je ograničena visina prostora i dubina jame u koju se ugrađuju.

Puzzle sistemi

Puzzle sistemi su automatizovani sistemi dizajnirani u formaciji matrice u kojoj se palete sa vozilima na krajnjem nivou kreću vertikalno, a palete sa vozilima na prilaznom i ostalim nivoima kreću lateralno čime stvaraju prostor za spuštanje/dizanje palete pozvanog vozila.

Square sistemi

Square sistemi su dizajnirani da potpuno automatski transportuju palete sa vozilima koje se kreću vertikalno uz pomoć lifta, a zatim cirkulišu sistemom kako bi oslobodile mesto za ostala vozila. Ostavljanje i preuzimanje vozila je na istom mestu.

Cart sistemi

Cart parking sistemi su automatizovani parking sistemi u kojima se vertikalni transport vozila obezbeđuje liftom do jedne od paleta. Paleta zatim preuzima i nosi vozilo horizontalno i smešta ga na parking mesto. Lift i palete funkcionišu nezavisno.

Tower sistemi

Tower sistemi su automatizovani parking sistemi za nezavisno parkiranje vozila. U Tower sistemu, vertikalno poređana vozila opslužuje lift podizanjem i spuštanjem paleta sa vozilima, koje se po stizanju na željeni nivo smeštaju levo i desno, odnosno napred ili nazad. Ovim sistemom nadgrađuje se i multiplicira potencijal prostora čija površina odgovara površini tri parking mesta.